cuộn nylon HD-PE

túi HD-PE-PP

màng co, màng chít

FOAM

thông tin liên hệ
Ms Lan
Hotline
0971 428 539 - 024.62851232

Chia sẻ lên:
Cuộn HD

Cuộn HD

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Cuộn HD không in
Cuộn HD không in
Cuộn HD không in
Cuộn HD không in
Cuộn HD
Cuộn HD
Cuộn LDPE
Cuộn LDPE