cuộn nylon HD-PE

túi HD-PE-PP

màng co, màng chít

FOAM

thông tin liên hệ
Ms Lan
Hotline
0971 428 539 - 024.62851232

cuộn HD ( in - không in )

Cuộn HD không in
Cuộn HD không in
Cuộn HD không in
Cuộn HD không in
Cuộn HD
Cuộn HD
Cuộn LDPE
Cuộn LDPE