cuộn nylon HD-PE

túi HD-PE-PP

màng co, màng chít

FOAM

thông tin liên hệ
Ms Lan
Hotline
0971 428 539 - 024.62851232

CUỘN NYLON HD-PE

Cuộn HD không in
Cuộn HD không in
Cuộn PE
Cuộn PE
Cuộn HD
Cuộn HD
Cuộn LDPE
Cuộn LDPE
Cuộn PE
Cuộn PE

TÚI HD-PE-PP

Túi HD hình cong
Túi HD hình cong
Túi zipper
Túi zipper
Túi PP in
Túi PP in
Túi đột quai
Túi đột quai
Túi hàn nhiệt
Túi hàn nhiệt

FOAM

Foam Cuộn
Foam Cuộn
Foam Tráng Bạc
Foam Tráng Bạc
Foam Tấm
Foam Tấm
PE Foam
PE Foam
Foam in
Foam in

MÀNG CO, MÀNG CHÍT

Màng Co lốc
Màng Co lốc
Màng co PVC
Màng co PVC
Màng Chít Cuốn Pallet
Màng Chít Cuốn Pallet
Màng Chít Cuốn Pallet
Màng Chít Cuốn Pallet
Màng Chít Cuốn Pallet
Màng Chít Cuốn Pallet